Business Intelligence โปรแกรมที่จะช่วยให้การสรุปข้อมูลในเชิงธุรกิจนั้นง่ายขึ้น

Business Intelligence โปรแกรมที่จะช่วยให้การสรุปข้อมูลในเชิงธุรกิจนั้นง่ายขึ้น เทคโนโลยีสุดล้ำจาก Oppo ข่าวเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ โลกอนาคต

ในหลายๆองค์กร อาจจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับโปรแกรมที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลและสรุปผลให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สื่อสารได้สะดวกชัดเจน และมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ซึ่ง BI เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถทำงานได้คล้ายๆกับ MS Excel เลย แต่มีความสามารถที่จะแสดงผลเป็นแบบแผนภูมิภาพหรือกราฟได้ละเอียดและครอบคลุมกว่า โปรแกรม MS Excel

รวมไปถึงยังมีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายที่รองรับผู้ใช้งานตอบโจทย์เป็นอย่างมากในเชิงธุรกิจ BI หรือ Business Intelligence เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล และแปลผลมาในรูปแบบของสารสนเทศพร้อมนำเสนอแผนภาพธุรกิจให้เข้าใจในรูปแบบของแผนภูมิภาพหรือกราฟเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและไม่ซับซ้อนส่วนมากจะรู้จักกันในชื่อของ Power BI นั่นเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับ Business Intelligence

  1. กระบวนการทำ Business Intelligence นั้นจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถดึงข้อมูลมาได้จากหลายแหล่งเช่น ฐานข้อมูลของบริษัท จากไฟล์ต่างๆหรือรวมไปถึงบนเว็บไซต์
  2. จากนั้นนำมาสร้างเป็นโมเดลข้อมูลเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์โดยขั้นตอนนี้เครื่องมือจะช่วยย่อยข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อาจจะสรุปมาในรูปแบบของแผนภูมิต่างๆที่จะสามารถเห็นถึงภาพรวมธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  3. จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้งาน ส่วนมากจะใช้ในรูปแบบของแผนภาพ และกราฟข้อมูล ซึ่งจะเห็นความแตกต่างของผลกำไรหรือขาดทุนได้อย่างชัดเจน โดยเครื่องมือนี้มีความสามารถที่จะกรองข้อมูลให้สามารถเลือกดูผลตามช่วงเวลาได้ เช่น กรองดูยอดขายรายปี กรองรายชื่อสมาชิก รวมไปถึงผลกำไรและขาดทุนในแต่ละไตรมาสได้เช่นกัน การรายงานผลหรือสรุปข้อมูลเช่นนี้จะช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  4. ในส่วนของความสามารถในการรับข้อมูลได้นั้น จะแตกต่างจาก Excel ที่รับข้อมูลได้เพียง 1,048,576 แถว 16,384 คอลัมน์เท่านั้นเอง หากไฟล์มีขนาดใหญ่ก็จะเปิดได้ช้าและนานกว่าปกติขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย แต่ Power BI ขึ้นอยู่กับ สัญญาอนุมัติซอฟแวร์ที่เราซื้อ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 GB ไปถึง 10 GB Power BI ยังคงเป็นซอฟแวร์ที่ใหม่และมีราคาสูงพอสมควร  แต่เมื่อเทียบกับความสามารถของเครื่องมือนี้แล้วที่จะ สามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวไกลได้ด้วยการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ และแสดงผลออกมาได้อย่างครอบคลุมก็ถือว่าคุ้มค่า

โดยภาพรวม Business Intelligence ความสามารถจะคล้ายๆกับโปรแกรม  Excel ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานของคนทำงานส่วนใหญ่จะสามารถใช้กันได้และคุ้นเคยมากกว่าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใส่สูตรคำนวณอัตโนมัติ การทำ Pivot Table เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงการสร้างกราฟหรือแผนภูมิต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่สำหรับการรวบรวมและสรุปผลพร้อมนำเสนอผลงาน Power BI ที่ออกแบบมาเฉพาะทาง รูปแบบแผนภูมิมีให้เลือกมากมายอีกทั้งยังมี BI Tools ให้คุณได้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลายและไม่ซ้ำใคร ข้อมูลที่ได้จะดูสวยงามแปลกใหม่และดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

#Business Intelligence #โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล #ซอฟท์แวร์ธุรกิจ