การสำรวจสถานะของศูนย์ข้อมูล

การสำรวจสถานะของศูนย์ข้อมูล ข่าวเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ โลกอนาคต

เจ้าของศูนย์ข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับความความท้าทายในการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของระบบไอที สร้างประสิทธิภาพและรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้

ขอบคุณภาพปกจาก JLL

            จากการสำรวจประจำปี ความเสียหายของระบบไฟฟ้ายังคงเป็นสาเหตุหลักของการหยุดการทำงานของศูนย์ข้อมูล

            ในขณะเดียวกัน มีการใช้ระบบ Public Cloud สำหรับงานที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลหยุดทำงานน้อยลง แต่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

            ทางหน่วยงานผู้สำรวจตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนการหยุดทำงานที่ลดลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของไวรัส ศูนย์ข้อมูลหยุดการทำงานน้อยลงในปี 2020 น่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ศูนย์ข้อมูลขององค์กรที่ลดลง ผู้คนในสถานที่ทำงานน้อยลง การอับเกรดน้อยลง และมีการลดระดับปริมาณงานและปริมาณการใช้ข้อมูลในหลายองค์กร ควบคู่ไปกับการปรับใช้แอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตและบน Public Cloud ที่เพิ่มขึ้น

            เจ้าของศูนย์ข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานกำลังย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญไปยัง Cloud มากขึ้น แม้ว่าปัญหาที่พบยังคงมีอยู่สำหรับผู้ใช้ระบบ Cloud บริษัทผู้ให้บริการระบบ Cloud เริ่มตอบสนองต่อความต้องการได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นความพยายามในการเอาชนะใจลูกค้ารายใหญ่มากขึ้น

            เมื่อมองไปในอนาคต เจ้าของศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่คาดว่าจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูล เป็น Edge แบบส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่

ขอบคุณภาพประกอบจาก Data Center Knowledge

            หน่วยงานที่สำรวจตั้งข้อสังเกตว่า แผนการเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ระบบที่ใช้ร่วมกันอาจมีบทบาทมากขึ้นเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อความยืดหยุ่นทางธุรกิจและการลงทุน ประโยชน์ของ Edge Computing ที่ใช้ร่วมกันจะช่วยให้ความซับซ้อนลดลงเมื่อเทียบกับการจัดการด้วยตัวเอง

ปัญหาพนักงานของศูนย์ข้อมูลยังคงมีอยู่

            การรักษาพนักงานเป็นปัญหาของเจ้าของศูนย์ข้อมูลจำนวนมาก ปัญหาในการหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานแบบเปิด และยังพบปัญหาพนักงานของพวกเขาถูกจ้างดึงตัวไปจากคู่แข่ง

            ศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องมีพนักงานใหม่ในทุกบทบาทงานและทั่วทุกภูมิภาค ในตลาดศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเต็มที่ในอเมริกาเหนือและยุโรป มีปัญหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จำนวนมากจะเกษียณอายุในเวลาเดียวกัน ทำให้มีงานว่างมากขึ้นและพนักงานใหม่ขาดประสบการณ์ 

ขอบคุณภาพประกอบจาก QUICKSERV

แนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

            องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามด้านสภาวะแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ตัวชี้วัดด้านไอทีที่พวกเขารวบรวมและรายงาน คือการใช้พลังงานเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนสูงสุดที่มีการติดตาม รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งเป็นตัววัดที่ใช้ในการกำหนดประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล

            มีเจ้าของศูนย์ข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ติดตามการใช้น้ำ มีพนักงานจำนวนน้อยติดตามการใช้งาน Server , การปล่อยคาร์บอนของระบบหรือศูนย์ข้อมูล และขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ Life Cycle ของอุปกรณ์

            ผู้ปฏิบัติงานจำนวนน้อยติดตามการปล่อยมลพิษหรือการกำจัดอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งเน้นย้ำถึงความไม่พร้อมโดยรวมของภาคศูนย์ข้อมูลในการนำแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมาใช้

#ศูนย์ข้อมูล #การติดตาม Server #ระบบ Public Cloud