ออกแบบ Planner Digital ใช้เองด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ออกแบบ Planner Digital ใช้เองด้วยโปรแกรม Adobe Indesign ข่าวเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ โลกอนาคต

สำหรับคนที่มีนิสัยติดการเขียนแพลนเนอร์เป็นชีวิตจิตใจ ต้องเขียนบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างวัน ในปัจจุบันมีรูปแบบการเขียนดิจิตอลแพลนเนอร์ที่ใช้กับแอพพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สะดวกมากกว่าการต้องจดกับสมุดบันทึก แต่ถึงกระนั้นรูปแบบหัวข้อ เนื้อหาที่เป็นสำเร็จรูปไม่ว่าจะซื้อมาใช้จากเว็บไซต์ไหนก็ตาม ก็ยังไม่พบว่าถูกใจ โดนใจ หรือมีหัวข้อตามใจปรารถนาครบ

ดังนั้นซื้อร้านไหนก็ไม่ถูกใจเท่าการทำเองออกแบบเอง เพราะตัวเราเองนั้นย่อมรู้ดีที่สุดว่าชีวิต กิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวันนั้นทำอะไรบ้าง เราต้องการจดบันทึกหัวข้อไหนบ้าง และสิ่งที่เราอยากจะจดบันทึกมีอะไรบ้าง ซึ่งหากเราพอจะมีเวลา เราสามารถออกแบบ Planner Digital ใช้เองง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยโปรแกรม Adobe Indesign ในการแอกแบบ โดยออกแบบ Planner Digital แบบไม่ใส่ hyperlink

ภาพการออกแบบดิจิตอล แพลนเนอร์ ในโปรแกรม Adobe Indesign

โดยขั้นตอนแรกเริ่มกันที่การออกแบบแพลนเนอร์ที่ต้องการลงกระดาษ หัวข้อที่ต้องการ สิ่งที่จะทำ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการเขียน จากนั้นเมื่อออกแบบได้ตามต้องการแล้วเปิดหน้ากระดาษใหม่ ตั้งชื่อไฟล์ จากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษตามขนาดที่ชอบ สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้  โดยขนาดมาตรฐานที่คนนิยมใช้ได้แก่ขนาด 8.5x 11 นิ้ว สำหรับ Planner Digital ไม่ใช่การออกแบบเนื้อหาหนังสือ หรือเนื้อหาสมุด จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่า margin ก็ได้ หรือหากใครอยากจะตั้งค่า margin เพื่อกำหนดความสวยงาม ขอบเขตของเนื้อหาก็สามารถทำได้

จากนั้นก็ทำการใส่ข้อมูลตามที่ได้ออกแบบแพลนเนอร์ไว้ สามารถใส่เนื้อหารูปภาพตามที่ได้ทำการร่างแบบไว้ได้เลย ในขั้นตอนนี้หากอยากได้หลายแผ่นสามารถออกแบบได้ตรงส่วนของแผ่นกระดาษ master A เพราะเมื่ออกแบบครั้งเดียว master A จะเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ที่สามารถออกแบบหนึ่งครั้งจะสามารถเป็นแม่แบบได้หลายหน้าเลยทีเดียว แต่หากอยากที่จะออกแบบในแต่ละหน้าไม่เหมือนกันก็สามารถใช้ส่วนของหน้ากระดาษที่ไม่ใช่ส่วนของ master A ได้

ภาพการใช้ดิจิตอล แพลนเนอร์ในแอพพลิเคชั่น ผ่านอุปกรณ์

จากนั้นเมื่อได้ทำการออกแบบ Planner Digital ใช้เองด้วยโปรแกรม Adobe Indesign เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการบันทึกในรูปแบบของ จากนั้นเมื่อถึงเวลาใช้งาน สามารถอัพโหลดไฟล์ PDF เข้าแอพพลิเคชั่นที่ใช้อยู่แล้วได้เลย โดย Planner Digital ที่เราทำขึ้นมาเองนี้ เราสามารถที่จะนำไปแทรกกับ Planner Digital ที่เรามีอยู่แล้วได้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามที่เราต้องการ

สำหรับการใช้ Planner Digital ใช้เองด้วยโปรแกรม Adobe Indesign นั้นจะมีความสวยงาม เพราะเป็นโปรเกรมที่ใช้ทำสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อีกทั้งการออกแบบเองยังช่วยตอบโจทย์ในการเขียนบันทึกประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ภาพการใช้ดิจิตอล แพลนเนอร์ในแอพพลิเคชั่น ผ่านอุปกรณ์

#ดิจิตอล แพลนเนอร์ #โปรแกรม Adobe Indesign #ออกแบบ Planner Digital