เทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ พัฒนา การควบคุมคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

เทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ ช่วยพัฒนา การควบคุมคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ข่าวเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ โลกอนาคต

Interface คือการติดต่อสื่อสาร ระหว่างมนุษย์ และ คอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้ว มนุษย์เราจะคุ้นเคย กับการ ควบคุมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการ   เอานิ้วกดปุ่ม หรือ เอานิ้วสัมผัสหน้าจอ ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพื่อทำการสั่งการหรือออกคำสั่งในรูปแบบของ Hardware 

ด้วยความใหม่ในด้านเทคโนโลยี ควบคุมคอมพิวเตอร์  มากกว่านี้ก็คือ  การสั่งงานด้วยเสียงของมนุษย์  ซึ่งกระบวนการในการทำงานนั้นก็คือ  มนุษย์จะป้อนเสียงด้วยภาษาของตน  จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลคำสั่ง  ตามที่มนุษย์ต้องการ  แต่ Interface ใหม่แห่งโลกอนาคตนั้น  ก็จะมีการใช้เครื่องมือในลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ  วิธีการสั่งการในรูปแบบของ Interface ใหม่แห่งโลกอนาคตนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย  เพียงแค่มนุษย์ใช้คลื่นสมองของตัวเองในการสั่งการคอมพิวเตอร์เท่านั้น  คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลตามคำสั่งคลื่นสมองอย่างชาญฉลาด

การนำเอา เทคโนโลยีแห่งการ ควบคุมคอมพิวเตอร์  มาใช้ช่วยมนุษย์นั้น  ถือว่ามีประโยชน์และค่อนข้างสำคัญกับมนุษย์มาก ๆ   ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีผู้ที่เสียแขนทั้งสองข้างไปแล้ว  แต่ก็ยังสามารถนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแขนเทียม  มาพัฒนาใช้งานในชีวิตประจำวันของตัวเองได้  ซึ่งการทำงานของแขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็คือ  ตัวอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับเส้นประสาทบริเวณแขนของมนุษย์  จากนั้นมนุษย์ก็แค่พยายามใช้สมองสั่งการ  โดยคลื่นพลังไฟฟ้าในสมองของมนุษย์นั้น  จะทำการส่งกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์แขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้แขนเทียมนั้นขยับหรือเคลื่อนไหวไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  ซึ่งแน่นอนว่า  ถึงแม้จะเป็นผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน  เส้นประสาทของสมองก็ยังจะสามารถสั่งการ  ให้เส้นประสาทแขนทำงานได้อย่างเป็นปกติ 

ซึ่งทาง บริษัท แบนโค ผู้พัฒนาและผลิตแขนเทียมนั้น  ได้อธิบายว่า  ผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน  นั้น  จะต้องเข้ารับการฝึกฝนการใช้งานแขนเทียม ประมาณ 30 นาที  หลังจากนั้นผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน  ก็จะสามารถใช้แขนเทียมได้อย่างคล่องตัวได้แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการจับ ถือ โบกมือ วาง  ผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน  ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้นชินได้เอง  ซึ่งแขนเทียมนี้  ยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจาก FDA อยู่  ซึ่งขั้นตอนต่อมา  หากโครงการแขนเทียมนี้สำเร็จและไม่มีปัญหาอะไร  ทางบริษัท แบนโค  ก็จะทำการจำหน่ายแขนเทียมนี้ในช่วงสิ้นปี 2020 ในราคา 300,000 ถึง 350,000 บาท  ซึ่งถือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้  เป็นอุปกรณ์ในการ ควบคุมคอมพิวเตอร์  ที่สำคัญอุปกร์หนึ่งจากคลื่นพลังงานสมอง  นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมาก

Photo credit 1: https://news.siamphone.com/news-17099.html?viewport=desktop

Photo credit 2 – 3: https://bitwiredblog.com/2013/05/06/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9E/

#เทคโนโลยีใหม่ #นวัตกรรม #สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยสมอง