บริการบนอินเตอร์เน็ต

         เมื่ออินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมาบนโลกจึงมีผู้พัฒนาบริการต่างๆเพื่อที่จะมาให้บริการบนอินเตอร์เน็ต และเพิ่มความสามารถให้อินเตอร์เน็ต รองรับความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งทำงานอยู่บนเวิล์ดไวด์เว็ป (World Wide Web) เช่น บริการโซเชียลมีเดีย (Social Media), บริการจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Mail), บริการโมบายล์ แอพลิเคชั่น (Mobile Application), บริการเกมส์ออนไลน์แบบเล่นหลายคน (Multiplayer Online Games), บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Telephony), บริการแชร์ไฟล์ (File Sharing), และบริการสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) เป็นต้น เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) บนอินเตอร์เน็ต          เวิลด์ไวด์เว็บคือข้อมูลเอกสาร รูปภาพ มัลติมีเดียแอพพลิเคชั่นและทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกเชื่อมโยงกันโดยไฮเปอร์ลิงก์และถูกอ้างถึงด้วย Uniform Resource Identifiers (URI) ซึ่งเป็นระบบการอ้างอิงด้วยชื่อที่ใช้กันบนอินเตอร์เน็ตทั่วโลก URI ทำหน้าที่ระบุถึง บริการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล เอกสารและทรัพยากรที่สามารถจัดหาได้บนเซิฟเวอร์ที่ให้บริการอยู่ในอินเตอร์เน็ตทั่วโลก           เวิลด์ไวด์เว็บใช้ซอฟต์แวร์เวิลด์ไวด์เว็บเบราว์เซอร์เช่น […]