ปัญญาประดิษฐ์ช่วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในยุคหน้า

แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายอยู่ในระบบ Cloud อย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน ทุกองค์กรใช้แอป Software-as-a-Service (SaaS) จำนวนมาก ซึ่งหลายแอปไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์กร แอป SaaS อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับไอทีในองค์กร ขอบคุณภาพปกจาก : Linkedin ข้อมูลที่กระจายทำให้เกิดความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ Cloud กำลังสร้างความท้าทายด้านไอทีแบบใหม่ในการจัดการข้อมูลที่กระจายอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะในองค์กรอีกต่อไป ทุกองค์กรควรคำนึงถึงการสูญหายของข้อมูลและนำแนวปฏิบัติการ Data Loss Prevention (DLP) ที่ทันสมัยมาใช้ ขอบคุณภาพประกอบจาก Linkedin Zscaler เป็นผู้บุกเบิกในการใช้ประโยชน์จากระบบ Cloud เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อองค์กร กลยุทธ์แพลตฟอร์มคือกุญแจสำคัญ โดยที่การปกป้องข้อมูล, Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) และ Zero Trust Network Access (ZTNA) ถูกรวมเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันใน Security Service Edge […]

ปัญญาประดิษฐ์คือนวตกรรมไอทีที่สำคัญในศตวรรษนี้

โลกในศตวรรษที่ 21 นี้ นวตกรรมทางด้านไอทีที่สำคัญคือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์คือความฉลาดของเครื่องจักร ซึ่งแตกต่างจากความฉลาดตามธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ ซึ่งจะมีสติและอารมณ์เป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ขอบคุณภาพปกประกอบจาก INNEREYE              นอกจากนี้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ยังแบ่งระดับความฉลาดออกเป็น 2 ระดับคือ ปัญญาประดิษฐ์โดยทั่วไป หรือ AGI (Artificial General Intelligence) ในขณะที่ความพยายามที่จะเลียนแบบปัญญาธรรมชาติของมนุษย์ เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทางชีวภาพ หรือ ABI (Artificial Biological Intelligence)              ในความหมายในระดับสูงของ AI ให้คำอธิบายสาขาวิชานี้ว่าเป็นการพัฒนา “ตัวแทนอัจฉริยะ” (Intelligence Agent) หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของมันและดำเนินการต่างๆเพื่อการบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ             คำว่า “ปัญญาประดิษฐ์” มักใช้เพื่ออธิบายระบบไอทีของเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ ที่เลียนแบบความสามารถทางด้าน “ความรู้ความเข้าใจ” ที่เชื่อมโยงกับจิตใจมนุษย์เช่น “การเรียนรู้” และ “การแก้ปัญหา” ขอบคุณภาพประกอบจาก COCONET ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันคือระบบไอทีอัจฉริยะ             ดังนั้นปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์จึงหมายถึง ความสามารถทางไอทีของเครื่องจักรระดับสูงซึ่งรวมถึงความสำเร็จในการเข้าใจคำพูดของมนุษย์ การแข่งขันในระดับสูงสุดในระบบเกมเชิงกลยุทธ์ เช่น […]