เรื่องน่ารู้!! ความสำคัญของ Firewall กับระบบการป้องกันของคอมพิวเตอร์

บนโลกอินเตอร์เน็ตมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีซึ่งข้อดีของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือ ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ แต่บางครั้งการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตก็มักจะแฝงไปด้วยอันตราย ซึ่งเราหรือผู้ใช้งานจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังเข้าสู่เว็บไซต์ที่มีอันตรายแฝงอยู่ เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักและเรียนรู้กับวิธีการป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัส ต่างๆ และสิ่งที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือไฟล์วอลว่าแต่ Firewall จะเป็นอะไรและมีความน่าสนใจอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย Firewall หรือ คืออะไร ? เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่คอยตรวจสอบข้อมูล เปรียบเสมือนด่านตรวจคัดกรองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมเลยก็ว่าได้ เพราะ Firewall นี้จะคอยตรวจสอบข้อมูลจากเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต ที่จะผ่านเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ Firewall จะคอยอนุญาตหรือบล็อกข้อมูลต่าง ๆที่เข้ามา โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาได้ หรือข้อมูลอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาไม่ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Firewall ของผู้ใช้นั่นเอง ชนิดของ Firewall 1. Firewall ชนิดซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่กำหนดไว้เพียงเครื่องเดียว 2. Firewall ชนิดเครือข่าย เป็นการนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 1 เครื่องขึ้นไป Firewall ทั้ง 2 ชนิดข้างต้น ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ เพื่อเป็นการป้องกันคอมพิวเตอร์ Firewall หลายอันจะสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Firewall ว่าจะเปิดให้บริการพอร์ทใดได้บ้าง ให้คอมพิวเตอร์จากภายนอกเครื่องอื่นติดต่อเข้ามาใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Firewall สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่บ้าน มีหลาย Firewall […]