NEW YEAR

Days
Hours
Minutes
Seconds

NEW YEAR

Days
Hours
Minutes
Seconds

ตามไปดู!! การทำงานของ Dynamic Lock เพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวล้ำนำสมัยไปข้างหน้าอย่างมาก ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ จะเป็นการพัฒนา เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนั่นก็คือ Dynamic Lock มาแนะนำกันซึ่งเป็นการใช้งานระบบ Dynamic Lock ด้วยการกำหนดให้เครื่องมือออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ลองไปดูรายละเอียดกันที่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง การใช้งานระบบ Dynamic Lock Dynamic Lock เป็นอีกหนึ่งการทำงานของ Window 10 ที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อน ซึ่งทางทาง Microsoft ทำการปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2020 ก่อนอื่นของอธิบายก่อนว่า Dynamic Lock คือ โปรแกรมที่ทำให้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ห่างออกไป ไม่ว่าคุณจะลุกออกไปเข้าห้องน้ำ หรือไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วนั่นเอง คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งาน Dynamic Lock ได้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องรองรับการเชื่อต่อผ่านทาง Bluetooth, เป็น Window10 Creaeors Update(11/4/63) , มีสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ วิธีการเชื่อมต่อ Dynamic Lock ระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนของคุณโดยขั้นตอนแรก ไปที่ Settings → […]