NEW YEAR

Days
Hours
Minutes
Seconds

NEW YEAR

Days
Hours
Minutes
Seconds

เทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ พัฒนา การควบคุมคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

Interface คือการติดต่อสื่อสาร ระหว่างมนุษย์ และ คอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้ว มนุษย์เราจะคุ้นเคย กับการ ควบคุมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการ   เอานิ้วกดปุ่ม หรือ เอานิ้วสัมผัสหน้าจอ ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพื่อทำการสั่งการหรือออกคำสั่งในรูปแบบของ Hardware  ด้วยความใหม่ในด้านเทคโนโลยี ควบคุมคอมพิวเตอร์  มากกว่านี้ก็คือ  การสั่งงานด้วยเสียงของมนุษย์  ซึ่งกระบวนการในการทำงานนั้นก็คือ  มนุษย์จะป้อนเสียงด้วยภาษาของตน  จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลคำสั่ง  ตามที่มนุษย์ต้องการ  แต่ Interface ใหม่แห่งโลกอนาคตนั้น  ก็จะมีการใช้เครื่องมือในลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ  วิธีการสั่งการในรูปแบบของ Interface ใหม่แห่งโลกอนาคตนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย  เพียงแค่มนุษย์ใช้คลื่นสมองของตัวเองในการสั่งการคอมพิวเตอร์เท่านั้น  คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลตามคำสั่งคลื่นสมองอย่างชาญฉลาด การนำเอา เทคโนโลยีแห่งการ ควบคุมคอมพิวเตอร์  มาใช้ช่วยมนุษย์นั้น  ถือว่ามีประโยชน์และค่อนข้างสำคัญกับมนุษย์มาก ๆ   ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีผู้ที่เสียแขนทั้งสองข้างไปแล้ว  แต่ก็ยังสามารถนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแขนเทียม  มาพัฒนาใช้งานในชีวิตประจำวันของตัวเองได้  ซึ่งการทำงานของแขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็คือ  ตัวอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับเส้นประสาทบริเวณแขนของมนุษย์  จากนั้นมนุษย์ก็แค่พยายามใช้สมองสั่งการ  โดยคลื่นพลังไฟฟ้าในสมองของมนุษย์นั้น  จะทำการส่งกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์แขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้แขนเทียมนั้นขยับหรือเคลื่อนไหวไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  ซึ่งแน่นอนว่า  ถึงแม้จะเป็นผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน  เส้นประสาทของสมองก็ยังจะสามารถสั่งการ  ให้เส้นประสาทแขนทำงานได้อย่างเป็นปกติ  ซึ่งทาง […]