3D printing คืออะไร สรุป technology แบบง่ายๆ ทำอะไรได้บ้าง?

3D printing technology คืออะไร ? Technology 3D printing คือ การสร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ( rapid prototype )            ปกติการพิมพ์นั้น เราจะเห็นแต่เพียงการพิมพ์ใส่กระดาษ หรือการพิมพ์แบบ 2 มิติ แต่การพิมพ์แบบ 3D printing ก็คือการพิมพ์แบบ 3 มิติ คล้ายกันกับการโคลนนิ่งวัตถุเลยก็ว่าได้           จะว่าไปมันก็คือการพิมพ์ธรรมดาดีๆนี่เอง ดังนั้นแล้วมันก็จะมีเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับพิมพ์แบบ 3 มิติ ซึ่งเรียกว่า 3D Printer จะแตกต่างกันตรงที่หากเป็นปริ้นเตอร์ธรรมดา ก็จะฉีดพ่นเพียงแค่สีลงบนแผ่นกระดาษ แต่สำหรับ 3D Printer นี้จะเป็นเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการ เติมเนื้อวัสดุเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่าง ที่สามารถจับต้องได้ตามที่ต้องการ การทำงานอย่างคร่าวๆ ก็คือจะต้องมีข้อมูลในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลจำพวก CAD (Computer Aided Design) ในการออกแบบ 3 […]