ทำความเข้าใจกับ Deep Learning

            การที่เราจะนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ประโยชน์ สิ่งที่สำคัญคือเราควรทำความเข้าใจกับ Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเพราะ Deep Learning นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของ AI และเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา AI เลยทีเดียว ขอบคุณภาพปกประกอบจาก VIA Deep Learning คืออะไร?             Deep Learning คือการพยายามที่จะเลียนแบบสมองของมนุษย์ แม้ว่าจะยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลในความเท่าเทียมในความสามารถของทั้งสองก็ตาม แต่ Deep Learning ก็ทำให้ระบบสามารถจัดกลุ่มข้อมูลและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ การเรียนรู้เชิงลึกเป็นส่วนย่อยของการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นโครงข่ายประสาทเทียมที่มี Layer ตั้งแต่สาม Layer ขึ้นไป             โครงข่ายประสาทเทียมเหล่านี้กำลังพยายามจำลองพฤติกรรมของสมองมนุษย์เพื่อทำให้สมองสามารถ “เรียนรู้” จากข้อมูลจำนวนมากได้ แม้ว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่มี Layer เดียวยังคงเพียงคาดการณ์ได้โดยประมาณ แต่ Layer ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำให้ Deep Learning สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น ขอบคุณภาพประกอบจาก SEMI             Deep Learning ช่วยขับเคลื่อนแอปพลิเคชันและบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI) […]